ภาพกิจกรรม
โครงการการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย (อนุบาล)
วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้จัดโครงการการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย (อนุบาล) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๙ คนเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบัว ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแนวทางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่ และมีแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะได้นำมาปรับใช้ในโรงเรียนเพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
จำนวนคนที่เข้าถึง
0
จำนวนการมีส่วนร่วม
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 

โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,14:52   อ่าน 21 ครั้ง