ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านหนองบัว จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ก้าวทันโลก และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดประดิษฐ์สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมการประกวดระบายสี เด็กไทยรักการอ่าน การประกวดระบายสีและเขียนบรรยายภาพ การตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆมากมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
527
จำนวนคนที่เข้าถึง
75
จำนวนการมีส่วนร่วม
23
 
 

โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,15:40   อ่าน 21 ครั้ง