ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองบัว จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์ โดยมีนายสิทธิพน แก่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีรองผู้อำนวยการ คณะครู-บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
485
จำนวนคนที่เข้าถึง
58
จำนวนการมีส่วนร่วม
23
 
 

โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,15:39   อ่าน 19 ครั้ง