ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านหนองบัวได้เข้าร่วมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองบัวได้เข้าร่วมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดนิทรรศการนวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองบัว มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ประเมินโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและรองผู้อำนวยการปฐมาวดี มูลวัน เป็นผู้นำเสนอระดับผู้บริหาร การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
441
จำนวนคนที่เข้าถึง
52
จำนวนการมีส่วนร่วม
22
 
 

โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,15:22   อ่าน 16 ครั้ง